Veilige sport

Bij BC Denekamp willen we ervoor zorgen dat iedereen veilig kan sporten. Daarom vragen we onze trainers om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te laten zien. We volgen ook de regels van NOC*NSF.

Gedragsregels zijn afspraken over hoe we met elkaar omgaan. In de sport is het belangrijk dat trainers en sporters goed met elkaar omgaan. Daarom zijn er regels gemaakt voor trainers, coaches en begeleiders. Deze regels horen bij de afspraken van de sportbond en laten zien wat wel en niet mag tussen begeleiders en sporters.

Via de button hieronder kun je de gedragsregels die door alle sportorganisaties in Nederland worden ondersteund downloaden, dus ook door BC Denekamp.